stand van zaken

 

Beste Dames en Heren Klootschieters van de KFIJ,
 
 
 
Het is alweer een poos geleden dat we elkaar gezien en gesproken hebben.
 
Om precies te zijn Zondag 4 okt. j.l., toen waren we net goed en wel aan de competitie 2020-2021 begonnen met 2 wedstrijden op weg bij het Woudhuis en bij het Haagje.
 
Na het desastreus verlopen vorige seizoen hadden we gehoopt dat zich dit niet zou herhalen en dat we het huidige seizoen als vanouds konden beleven.
 
Helaas, dit bleek valse hoop te zijn, zoals het er nu uit ziet heb ik er een zwaar hoofd in of we dit seizoen nog wedstrijden kunnen oppakken.
 
Dat is voor ons allen een bittere pil. Maar, het is natuurlijk nog veel belangrijker dat u en de mensen om u heen gezond blijven.
 
Dan breekt er ook wel weer een periode aan waar we onbekommerd met elkaar kunnen klootschieten en een praatje en een lolletje kunnen maken.
 
Voordat de laatste nieuwe maatregelen van kracht werden was het nog mogelijk om met een groepje van max. 4 personen te gaan trainen.
 
Bij mijn eigen vereniging deden wij dat dan ook sinds 22 nov., uiteraard zo coronabestendig mogelijk.
 
Inmiddels is dat allemaal achterhaald en blijven, spijtig genoeg, de klootschietballen in de tas.
 
 
 
Op 10 dec. j.l.  is het bestuur en de wedstrijdcommissie bijeen geweest om een aantal zaken te bespreken, één daarvan was natuurlijk het vervolg van dit competitieseizoen.
 
Ondanks dat de laatste maatregelen van 14 dec. j.l. toen nog niet bekend waren kwamen al snel tot de slotsom dat er op dat moment nog geen zinnig woord van is te zeggen. De wens van het bestuur en wedstrijdcommissie is toch wel om nog iets van het huidige seizoen te maken.
 
Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen zinnig woord van te zeggen. We moeten afwachten tot de besmettingscijfers op een niveau komen dat de overheid de competities weer vrij gaan geven, afwachten dus. In elk geval tot na 19 jan.
 
 
 
Tevens hebben wij besloten om voor het jaar 2020 geen contributies bij de vereniging is rekening te brengen.
 
Dat kan omdat we een goede financiële dekking hebben en ook speelt mee dat we over 2020 minder kosten maken, denk aan aanschaf bekers, declaraties e.d.
 
U begrijpt dat dit vooralsnog alleen voor het boekjaar 2020 geldt.
 
Namens het bestuur en de wedstrijdcommissie wil ik u allen oprecht fijne feestdagen, en bovenal veel gezondheid toewensen.
 
 
 
Tot zo spoedig mogelijk.
 
 
 
Wilt u dit schrijven delen met al uw leden zodat alle KFIJ-Klootschieters op de hoogte blijven.
 
b.v.d.