De Federatie

De federatie bestaat uit zo'n 15 verenigingen verdeeld over een groot gedeelte van de IJsselstreek. De federatie heeft een bestuur van 5 leden die gekozen zijn door de Federatieraadsvergadering. Daarnaast is er een wedstrijdcommissie die voor alle wedstrijdzaken voor hun rekening neemt.

Het bestuur

De wedstrijdcommissie